Kontakt

Koordinator projekta:
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Voditeljica projekta:
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur

Adresa:
Fra Andrije Kačića Miošića 26
HR – 10000 Zagreb, Hrvatska

Email:
banjadi@grad.hr

Telefon:
+385-1-4639-162

Fax:
+385-1-4828-051