Sabor hrvatskih graditelja

Cavtat, 15. – 17.11.2012. – Održan je šesti po redu Sabor hrvatskih graditelja

U sklopu sekcije Nove tehnologije i materijali, Bojan Milovanović je predstavio rad “ECO-SANDWICH, održivi prefabricirani zidni panelni sustav od recikliranog agregata“, autora prof.dr.sc. Ivane Banjad Pečur, prof.dr.sc. Nine Štirmer, Bojana Milovanovića.

ScreenHunter_33 Jul. 26 16.31