Energetska učinkovitost

Zgrade su jedan od najvećih potrošača energije i samim time imaju veliki utjecaj na okoliš, ne samo zbog potrošnje energije, nego i zbog značajnog utjecaja građevinskih materijala tijekom proizvodnje (značajna količina ugrađene energije – embodied energy) i odlaganja.

Postojeće zgrade predstavljaju veliki potencijal za smanjenje potrošnje energije, odnosno ekonomske uštede, a sve zbog činjenice da postoji veliki broj zgrada koji ima minimalnu ili uopće nema toplinsku zaštitu. Ilustrativni je primjer ove tvrdnje u tome da 83% svih zgrada u Hrvatskoj koristi za grijanje 150 do 200 kWh/m2a energije za grijanje. U zemljama EU27, zgrade troše oko 40 % energije što uzrokuje 36 % emisije CO2eq plinova zemalja EU. Zbog navedenog, zemlje EU su odlučile implementirati planove za poboljšanje energetske učinkovitosti u svoje energetske strategije te razviti zakonodavni okvir za realizaciju navedenih planova.

Toplinska provodljivost betona s recikliranim agregatom je 36%, a betona s recikliranom opekom 45% manja u odnosu na beton izrađen s prirodnim agregatom.

Koeficijent prolaska topline ECO-SANDWICH® zidnih panela

manji je od 0,20 W/m2K.

shutterstock_82594918

 

[rule_top]