Razmatranja održivosti

U usporedbi s drugim rješenjima koja postoje na tržištu, pretpostavljajući jednaku debljinu toplinske izolacije (iako takvi proizvodi nisu trenutno dostupni), ECO-SANDWICH® zidni paneli imaju povoljnije karakteristike u pogledu troškova životnog ciklusa i svojstava, uz istovremeno postizanje znatno nižeg stupnja utjecaja na okoliš.

Uštede ECO-SANDWICH® zidnog sustava (desno) u usporedbi sa zidnim panelom s izolacijom EPS-a debljine 10 cm (lijevo), tijekom životnog ciklusa od 50 godina, prikazane su na slijedećoj slici.

ScreenHunter_33 Jul. 24 19.16

Ugrađena energija ECO-SANDWICH® zidnih panela je 33,8% manja nego u slučaju laganih kompozitnih izolacijskih panela izrađenih od aluminija ili pocinčanog lima, a ispunjenih poliuretanskom toplinskom izolacijom.

Nadalje, ECO-SANDWICH® zidni panel posjeduje veći toplinski kapacitet, čime se smanjuje potreba za energijom za 2-15% te je uz to moguće smanjiti dnevnu potrebu za hlađenjem prostora do 50%, čime se posljedično smanjuju i emisije stakleničkih plinova,

ECO-SANDWICH® zidne panele moguće je ponovno iskoristiti i u cijelosti reciklirati.

Razmatranja održivosti

Povoljna toplinska svojstva betona s recikliranim agregatom u kombinaciji s Ecose® mineralnom vunom pridonose tome da je vrijeme povrata energije uložene u proizvodnju proizašlo iz ušteda energije tijekom eksploatacije ECO-SANDWICH panela samo 22 mjeseca.

[rule_top]