Partneri

Sustav ECO-SANDWICH je nastao kao rezultat suradnje hrvatskih znanstvenih institucija i industrije provođenjem intenzivnih istraživanja s ciljem razvoja novog proizvoda te unapređenja proizvodnje, a time i gospodarstva.

logo GF

Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb

Građevinski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu  je  najstariji  građevinski  fakultet  u  Hrvatskoj  koji  provodi sveučilišno  obrazovanje   na   preddiplomskoj,   diplomskoj   i   poslijediplomskoj   razini   u   svim   granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija. Znanstveni rad se na fakultetu provodi u okviru brojnih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projektata, među kojima su i projekti koji se bave istraživanjem i razvojem novih proizvoda, kao što je ECO-SANDWICH. Od strane Građevinskog fakulteta, projekt ECO-SANDWICH koordinira Zavod za materijale, uz suradnju ostalih djelatnika fakulteta.

 

af_web1_copy

Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb

Fakultet je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koji ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. Fakultet se uz nastavnu djelatnost, među ostalim bavi i znanstvenoistraživačkim radom u znanstvenom polju arhitekture i urbanizma, te stručnom djelatnosti u području arhitekture i urbanizma, projektima i studijama pejzažne arhitekture, investicijsko-tehničkom dokumentacijom, urbanističkim i prostornim planovima te drugim projektima za visokostručne i složene programe u području arhitekture i urbanizma te zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša. Nedavni projekti financirani od strane Europske komisije odnosno programa Intelligent Energy Europe (PASS-NET, INTENSE, IDESEDU) i 7. okvirnog programa (PERFECTION) potvrda su kontinuiranog istraživačkog rada.

 beton_lucko_Logo

Beton Lučko d.o.o.
Puškarićeva 1b, HR-10250 Lučko – Zagreb

S proizvodnim pogonim diljem Hrvatske i rasprostranjenom prodajnom mrežom tvrtka „Beton-Lučko“ vodeća je tvrtka u svom segmentu u Hrvatskoj, a značajne rezltate bilježi i na susjednim tržištima Slovenije i Bosne i Hercegovine. Neprikosnovena kvaliteta proizvoda i proizvodnih procesa, koji su okrunjeni ISO 9001 certifikatom, te široka paleta različitih proizvoda od betona doprinjeli su razvoju i zauzimanju tržišne pozicije tvrtke „Beton-Lučko“. Stručni timovi tvrtke „Beton-Lučko“ svakodnevno ulažu svoja znanja i sredstva u razvoj novih tehnologija kroz laboratorij za istraživanje i razvoj u cilju držanja koraka sa svjetskim trendovima u toj industrijskoj grani. Svi proizvodni procesi se svakodnevno prate isto kao i kvaliteta proizvoda koja se ispituje u vlastitom laboratoriju. Tvrtka Beton Lučko je uspostavila uspješnu suradnju sa istraživačkim i akademskim institucijama kroz koje se prenosi znanje u oba smjera, a sve kako bi se održala sa europskim i svjetskim trendovima u gradnji, održivom razvoju i zelenoj proizvodnji.

knauf_insulation_1

Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, HR – 42220 Novi Marof

Knauf Insulation d.o.o. je dio koncerna Knauf Insulation koji je jedan od najvećih proizvođača toplinske izolacije u svijetu, a koji u svojoj ponudi ima široku paletu izolacijskih materijala potrebnih za zadovoljenje sve većih zahtjeva za energetskom efikasnošću u novim i postojećim domovima, poslovnim zgradama i industriji. Knauf Insulation je prisutan u više od 35 zemalja i s više od 35 proizvodnih pogona za proizvodnju staklene mineralne vune, kamene mineralne vune, drvene vune, ekstrudiranog polistirena, ekspandiranog polistirena i ekstrudiranog polietilena. Navedeni proizvodi svojim se karakteristikama istiću među izolacijama u graditeljstvu, tehničkim i industrijskim izolacijama, ventilacijskim, klimatizacijskim i OEM sustavima. Sredinom 2009. godine, Knauf Insulation razvija ECOSE® mineralnu vunu koja ne sadrži formaldehide i umjetne boje, a temelji se na prirodnim smolama kao ljepilu. Time je napravljen veliki korak unaprijeđenju održivosti proizvodnje mineralne vune.

tmp_20110831085314_0

EURCO d.d.
H.V. Hrvatinića 87, HR-32100 Vinkovci

EURCO d.d. za graditeljstvo , inženjering i zaštitu okoliša iz Vinkovca tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala te sanaciju odlagališta komunalnog otpada. Strojno rušenje građevina obavlja se suvremenim bagerima-gusjeničarima, opremljenim specijalnim hidrauličkim alatima za drobljenje betona i sječenje armaturnog željeza. Materijal nastao rušenjem građevinskih objekata reciklira se u mobilnom drobiličnom postrojenju i može se ponovno koristiti za različite namjene u građevinarstvu. Od 2001. godine tvrtka je član Europske udruge za razgradnju (European Demolition Association – EDA), kao jedini predstavnik republike Hrvatske. U Časopisu D&RI (Demolition and Recycling) tvrtka Eurco d.d. je 2009. godine postavljena na 62. mjesto među 100 najvećih tvrtki u svijetu koje su specijalizirane za rušenje. Zbog toga što rušenje ima neosporan utjecaj na okoliš, tvrtka Eurco posebnu pažnju pridaje sustavnom prikupljanju, odvajanju i recikliranju otpada, u svrhu promoviranja eksploatacije i korištenja vrijednih svojstava otpada kao sirovine.

DSC04290  Sudionici projekta ECO-SANDWICH