Projekt

ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel

ventilirani predgotovljeni zidni panel izrađen od betona s recikliranim agregatom te sloja mineralne vune, za smanjenje korištenja energije za grijanje i hlađenje u zgradama.

Projekt ECO-SANDWICH odobren je za financiranje u okviru programa CIP-EIP-Eco-Innovation 2011.

Ciljevi projekta

eco-sandwich_slide1b2

  • Poticanje reciklaže i ponovnog korištenja i građevinskog otpada kako bi se unaprijedilo upravljanje građevinskim otpadom od odlaganja do recikliranja čime bi se smanjilo korištenje prirodnih resursa i spriječila dodatno uništavanje okoliša
  • Promoviranje zamjene konvencionalnih toplinsko izolacijskih materijala kao što je mineralna vuna proizvedena korištenjem inovativne i održive tehnologije, čime bi se dodatno smanjio utjecaj na okoliš
  • Promicanje primjene predgotovljenih, energetski učinkovitih proizvoda kako bi se omogućilo smanjenje potrošnje primarne energije u stambenim i poslovnim zgradama
  • Smanjenje ugrađene energije u proizvod, ugrađenog ugljika i otpadnih nusprodukata iz proizvodnje
  • Mogućnost recikliranja ECO-SANDWICH-a na kraju njegovog uporabnog vijeka
  • Modernizacija proizvodne linije u cilju proizvodnje ECOSANDWICH panela te razvoj marketinške strategije za uvođenje novog, eko-inovativnog proizvoda
  • Razvoj marketinške strategije za predstavljanje novog inovativnog, ekološkog i održivog proizvoda
  • Postavljanje mehanizama za komercijalno širenje proizvoda po čitavoj Europi

Rezultat ECO-SANDWICH projekta:

ScreenHunter_33 Jul. 25 16.18

Podrška projektu

Osim partnera, podršku projektu ECO-SANDWICH dalo je 16 relevantnih institucija u Republici Hrvatskoj, među kojima 2 relevantna Ministarstava (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), gradovi Zagreb, Koprivnica i Samobor, udruge relevantnih dionika, inozemne agencije za energiju (ABEA, SOFENA), Arhitektonski fakultet u Ljubljani, Regionalni centar za okoliš u Rumunjskoj i Hrvatskoj.