Pozivnica za ECO-SANDWICH Internacionalnu radionicu

Internacionalna
radionica

27. kolovoz. 2015,
Vinkovci, Hrvatska

Konferencijska dvorana
hotela Villa Lenije,
H. D. Genschera 3, Vinkovci

Prijavite se

10:00 – 10:30


Što je ECO-SANDWICH®?

 


Prof. dr.sc. Ivana Banjad Pečur, dipl.ing građ.,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

10:30 – 11:00


ECO-SANDWICH® i statički proračun

 


Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kišiček, dipl.ing građ.,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

11:00 – 11:30


Proizvodnja i montaža ECO-SANDWICH® panela

 


Voditelj odjela Tehničke pripreme – konstrukcijski biro, Slavko Vuco, ing građ., Beton Lučko d.o.o.

11:30 – 12:00


Materijal nastao uklanjanjem građevina – veća dodana vrijednost

 


Inženjer zaštite okoliša
Vedrana Lovinčić, dipl.ing.kem.tehn., EURCO d.d.

12:00 – 12:30


Projekt prve ECO-SANDWICH® implementacije 

 


Red. prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh, ovl. arh., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet


PRVA ECO-SANDWICH® KUĆA od projekta
do ostvarenja

 


Tea Beličev, dipl. ing. arh.,
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

12:30 – 13:00


Provođenje zelene javne nabave na
PRVOJ ECO-SANDWICH® KUĆI 

 


Ravnateljica Jasna Markušić, dipl. ing. građ.,
Agencija za društveno poticanu stanogradnju
grada Koprivnice

Prijavite se

Kontakt osoba

Mara Majstorović, univ.spec.oec.
konferencija@lotusmedia.hr
099 3360 139
032 334 443


www.eco-sandwich.hr

Facebook
Facebook
Website
Website